NÔNG THÔN MỚI Huyện Cần Giờ

Tổ chức hội nghị chuyên đề về tổng kết các mô hình sản xuất muối có hiệu quả trên địa bàn H.cần Giờ

Để hỗ trợ phát triển sản xuất, tiêu thụ muối, góp phần tăng thu nhập cho hộ diêm dân huyện Cần Giờ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ thống nhất tổ chức Hội nghị chuyên đề về tổng kết mô hình sản xuất muối có hiệu quả trên địa bàn huyện Cần Giờ.
Với mục đích tổng kết các mô hình sản suất muối có hiệu quả, đặc biệt là các mô hình sản xuất muối sạch năng suất cao, cho hiệu quả kinh tế lớn. Qua đó, phổ biến, nhân rộng đến các hộ diêm dân khác trên địa bàn huyện Cần Giờ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng muối sản xuất. Đồng thời đánh giá những khó khăn của diêm dân thành phố trong quá trình sản xuất, tiêu thụ muối, cũng như tình hình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển diêm nghiệp trên địa bàn thành phố trong thời gian qua, từ đó đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển diêm nghiệp trong thời gian tới.
Hội nghị dự kiến được tổ chức vào ngày 03/10/2014 tại Nhà Văn hóa xã Lý Nhơn (ấp Tân Điền, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ) với sự tham dự của khoảng 200 đại biểu là các tổ chức tín dụng; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực muối và diêm dân các xã có sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO