NÔNG THÔN MỚI Huyện Cần Giờ

Tình hình sản xuất và tiêu thụ muối trên địa bàn huyện Cần Giờ, Tp.HCM niên vụ 2013 -2014

1. Tình hình sản xuất muối:
- Về thời vụ: do thời tiết thay đổi bất thường, mùa mưa kết thúc trễ nên trong niên vụ 2013- 2014, thời gian bắt đầu sản xuất vụ muối trễ hơn vụ trước (bắt đầu vụ từ ngày 02/01/2014 và kết thúc vào ngày 17/5/2014). Tuy thời gian sản xuất trong niên vụ 2013 - 2014 ngắn hơn niên vụ trước nhưng do cuối vụ nắng nóng kéo dài, nhiệt độ trong ngày cao nên không ảnh hưởng nhiều đến năng suất và sản lượng thu hoạch. 
- Về diện tích sản xuất: trong niên vụ 2013-2014, diện tích sản xuất muối của huyện Cần Giờ là 1.666,9 ha, tăng 150,1 ha so với niên vụ trước. Diện tích sản xuất muối chủ yếu tập trung tại 03 xã và 01 thị trấn của huyện Cần Giờ: xã Lý Nhơn: 1.010,3 ha, xã Thạnh An: 400 ha, xã Long Hòa: 200 ha và thị trấn Cần Thạnh: 56,6 ha. Trong đó, diện tích sản xuất muối theo phương pháp kết tinh trên nền ruộng trải bạt 909,6 ha (chiếm 54,6%), tập trung chủ yếu tại xã Lý Nhơn 869,6 ha và diện tích muối đất là 757,3 ha (chiếm 45,4%). Nhờ sự nhận thức của diêm dân về tính hiệu quả của mô hình muối trải bạt, sự tuyên truyền vận động chính quyền các cấp và sự hỗ trợ giải quyết tín dụng kịp thời, diện tích sản xuất muối theo phương pháp kết tinh trên nền ruộng trải bạt trong niên vụ 2013 – 2014 tăng 57,15% (519,6 ha) so với niên vụ trước. Về vị trí, diện tích sản xuất muối trong rừng phòng hộ là 721,8 ha với 303 hộ và ngoài rừng phòng hộ là 945,1ha với 427 hộ.
- Về số hộ tham gia sản xuất muối: tổng số hộ sản xuất muối của huyện Cần Giờ trong niên vụ 2013 - 2014 là 730 hộ với tổng số 2.878 lao động, trong đó:  xã Lý Nhơn có 493 hộ - 1.585 lao động; xã Thạnh An có 172 hộ - 790 lao động; xã Long Hòa có 56 hộ - 390 lao động; thị trấn Cần Thạnh có 9 hộ - 113 lao động. Diện tích sản xuất muối bình quân của mỗi hộ là 2,28 ha, hộ có diện tích lớn nhất là 4 ha và hộ có diện tích nhỏ nhất là 0,6 ha. Mỗi hộ sử dụng từ 02 đến 08 lao động thường xuyên, rất ít lao động thời vụ, chủ yếu là lao động phổ thông. Mức thu nhập bình quân của mỗi lao động khoảng 5.000.000 đồng/ tháng.
- Về năng suất: năng suất muối tăng giảm tùy vào điều kiện thời tiết và phương thức canh tác, năm nào nắng nóng thì năng suất cao và sản xuất theo phương pháp trải bạt ô kết tinh thì năng suất cao hơn phương pháp sản xuất truyền thống. Trong niên vụ 2013 - 2014, năng suất muối bình quân đạt 67,1 tấn/ha. Trong đó, năng suất muối đất đạt 58,7 tấn/ha (tăng 4,7 tấn/ha so với niên vụ 2012 - 2013) và năng suất muối bạt đạt 74 tấn/ha (giảm 2 tấn/ha so với niên vụ 2012 - 2013 do thời gian nắng trong vụ ít hơn).  
- Về sản lượng: tổng sản lượng muối trong niên vụ 2013 - 2014 đạt 111.822 tấn (tăng 123,7%  so với năm 2013), trong đó: muối bạt đạt 67.350 tấn (chiếm 60,2% tổng sản lượng), muối đất đạt 44.472 tấn (chiếm 39,8% tổng sản lượng). Trong vụ, xuất hiện 02 cơn mưa trái mùa (vào ngày 17/4/2014 và ngày 21/4/2014), gây thiệt hại hơn 9.000 tấn muối (xã Lý Nhơn: 7.000 tấn, xã Thạnh An: 1.200 tấn, xã Long Hòa: 600 tấn, thị trấn Cần Thạnh: 200 tấn).
- Về phương pháp sản xuất: trước đây, diêm dân huyện Cần Giờ sản xuất theo phương pháp truyền thống, năng suất thấp, chất lượng sản phẩm kém. Năm 2007, mô hình sản xuất muối theo phương pháp kết tinh trên nền ruộng trải bạt xuất hiện tại ruộng muối Cần Giờ với diện tích thí điểm 2.000 m2 . Thời gian qua, hiệu quả từ mô hình đã được khẳng định: năng suất cao, chất lượng tốt (muối trắng và sạch hơn), dễ tiêu thụ hơn; từ 1 mô hình 2.000 m2 ban đầu, đến nay diện tích sản xuất muối trải bạt đã tăng lên 909,6 ha (chiếm 54,6% diện tích sản xuất muối).  Năm 2012, mô hình sản xuất muối theo phương pháp kết tinh trên nền ruộng trải bạt kết hợp với xây hồ thu trữ nước chạt (nước muối đang kết tinh) được Chi cục Phát triển nông thôn kết hợp với Sở Khoa học & Công nghệ xây dựng thí điểm tại xã Lý Nhơn, đang được theo dõi đánh giá hiệu quả kinh tế. Ngoài việc cho năng suất, chất lượng cao, mô hình này còn giúp cho diêm dân có thể ứng phó với sự biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt như hiện nay.
Mô hình sản xuất muối theo phương pháp kết tinh trên ruộng trải bạt tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ
2. Tình hình tiêu thụ:
Tính đến thời điểm hiện nay, sản lượng muối tiêu thụ được 82.500 tấn, trong đó có 38.100 tấn muối đất và 44.400 tấn muối bạt. Số muối diêm dân còn trữ lại, chờ lên giá ước khoảng 29.322 tấn (trong đó Lý Nhơn: 572 tấn muối đất và 22.350 tấn muối bạt, Thạnh An: 4.700 tấn muối đất và 350 tấn muối bạt, Long Hòa: 900 tấn muối đất và 250 tấn muối bạt, Cần Thạnh: 200 tấn muối đất).
 Muối của diêm dân trên địa bàn huyện Cần Giờ hiện nay được tiêu thụ bởi các đơn vị: các công ty thuộc Tập đoàn muối Miền Nam (Công ty Cổ phần muối thương mại Cần Giờ, Công ty Cổ phần muối thương mại Tiền Giang, Công ty Cổ phần muối thương mại Vũng Tàu và Công ty Cổ phần muối thương mại Bến Tre,…), Hợp tác xã muối Thiềng Liềng, các ghe thương lái từ Miền Tây và các Xí nghiệp chế biến muối của thành phố Hồ Chí Minh,…
Về giá muối: Tính đến ngày 25/8/2014, giá thu mua tại ruộng: muối trắng: 1.150 đồng/kg; muối vàng: 1.100 đồng/kg; muối bạt: 1.200  đồng/kg. Giá cả tiêu thụ muối năm nay ổn định, người sản xuất có lãi. 
Kho dự trữ muối của diêm dân xã Thạnh An, huyện Cần Giờ

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO