TIN TỨC - GIỚI THIỆU Tin Tức

Bản tin tuần 35 từ ngày 25/8/2014 đến 29/8/2014

Trong tuần qua, Chi cục Phát triển nông thôn đã tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác như sau:
1. Chương trình xây dựng NTM:
- Tại thành phố Hồ Chí Minh có 56/56 xã gồm: Củ Chi – 20 xã, Hóc Môn – 10 xã, Bình Chánh – 14 xã, Nhà Bè – 6 xã, Cần Giờ - 6 xã) triển khai thực hiện các bước theo đề án đã được phê duyệt. Bình quân đạt 14 tiêu chí, tăng 01 tiêu chí so với năm 2013 (tăng  05 tiêu chí so với năm 2012).
- Riêng tại 6 xã điểm đến nay, cụ thể: 
+ Xã Tân Thông Hội – huyện Củ Chi (xã điểm do Trung ương chọn):  xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Tiếp tục hỗ trợ xã xây dựng kế hoạch duy trì, phân kỳ tiến độ thực hiện, nâng chất các tiêu chí đạt được trong giai đoạn 2012 – 2015. 
+ Tại 5 xã điểm (mô hình do Thành phố chọn): 5/5 xã cơ bản đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới: xã Thái Mỹ (huyện Củ Chi), xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ), xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn), xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh), xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè).
- Hiện nay theo Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đặc thù thành phố Hồ Chí Minh – nông thôn vùng ven đô thị đặc biệt, các xã trên đang rà soát lại kết quả đạt các tiêu chí, trình Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiến nghị và các Sở ngành theo chức năng nhiệm vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định công nhận.
- Tiếp tục chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội thi “Tìm hiểu và nâng cao nhận thức về Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hồ Chí Minh, lần III năm 2014”.
- Tham mưu dự thảo Đề cương báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020 (phục vụ văn kiện Đại hội X Đảng bộ Thành phố).
- Tham mưu dự thảo báo cáo kết quả triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong 04 năm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
-  Tham mưu điều chỉnh tên công trình trong đề án nông thôn mới xã Tân An Hội và xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi.
- Tham mưu văn bản xin ý kiến dự thảo nội dung hướng dẫn tiếp tục thực hiện tiêu chí số 7 về chợ trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
- Tham dự Lễ bàn giao nhà tình thương đợt 2 và khởi công xây dựng nhà tình thương đợt 3 tại huyện Bình Chánh
- Khảo sát quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại xã Vĩnh Lộc A và xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh.
- Tham dự họp Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi về rà soát tiến độ đạt các tiêu chí NTM trên địa bàn  huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi.
2. Xây dựng, kiểm tra thực hiện Chính sách: 
- Theo dõi, cập nhật tình hình cho vay vốn có hỗ trợ lãi vay theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND: 
+ Tình hình thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND được phê duyệt trong năm 2014 (thay thế Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND): Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 03/9/2014 đã có 739 quyết định phê duyệt phương án, 2.042 hộ với tổng số vốn đầu tư  1.032,8 tỷ đồng, tổng vốn vay 629,6 tỷ đồng.
+ Tổng lũy tiến tình hình phê duyệt các phương án theo Quyết định 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định 13/2013/QĐ-UBND từ ngày 10/6/2011 đến ngày 03/9/2014: có 3.581 quyết định phê duyệt, 12.544 hộ vay, tổng vốn đầu tư 5.478,7 tỷ đồng, tổng vốn vay 3.219,8 tỷ đồng.
- Đối với tình hình sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND: thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp ngày 17/7/2014 (theo thông báo số 577/TB-VP ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố), hiện nay đã tham mưu gửi các Sở ngành góp ý trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố.
-  Đối với Chính sách Hỗ trợ phát triển rau theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn thành phố: hiện nay, đã có ý kiến góp ý của Sở Tư pháp và tham mưu chỉnh sửa dự thảo gửi các đơn vị thuộc Sở góp ý. Tiếp tục chỉnh sửa dự thảo theo nội dung góp ý.
3. Diêm nghiệp và ngành nghề nông thôn:
3.1. Về ngành nghề nông thôn
Tiếp tục xử lý và báo cáo kết quả điều tra khảo sát Dự án “Nghiên cứu các sản phẩm chế biến từ rau quả phục vụ thị trường nội địa” .
3.2. Về công tác diêm nghiệp: 
- Theo dõi, tình hình sản xuất, tiêu thụ muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (huyện Cần Giờ). Tính đến ngày 11 tháng 8 năm 2014, đã đưa vào sản xuất với diện tích 1.666,9 ha, trong đó muối đất 757,3 ha, muối trải bạt 909,6 ha. Diện tích sản xuất muối trải bạt tập trung chủ yếu tại xã Lý Nhơn (869,6 ha), xã Thạnh An (20 ha) và xã Long Hòa (20 ha).
Tổng số hộ sản xuất muối của toàn thành phố (huyện Cần Giờ) là 729 hộ, trong đó: xã Lý Nhơn: 492 hộ; xã Thạnh An: 172 hộ; xã Long Hòa: 56 hộ; Thị trấn Cần Thạnh: 09 hộ.
Tổng sản lượng muối đạt 111.822 tấn, trong đó: Sản lượng muối đất: 44.472 tấn; Sản lượng muối trải bạt: 67.350 tấn. 
Sản lượng muối đã được tiêu thụ: 82.500 tấn, trong đó: Muối đất : 38.100 tấn; Muối trải bạt: 44.400 tấn.
Sản lượng muối còn lại: 29.322 tấn.
Giá thu mua: Muối vàng: 1.100 đồng/kg; Muối trắng: 1.150 đồng/kg; Muối trải bạt: 1.200 đồng/kg.
Tổng thiệt hại do mưa trái mùa tính đến nay là 9.000 tấn.
3.3. Công tác di dân:
Tham mưu phương án di dời 10 hộ sinh sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở trên địa bàn Quận 12.
4. Kinh tế tập thể:
- Trong tuần đã tổ chức tập huấn: 05 lớp kinh tế tập thể về  chương trình chăn nuôi bò và 01 lớp về hoa cây kiểng. Tính đến nay đã thực hiện triển khai được tổng số 121 lớp tập huấn về các nội dung liên quan trong lĩnh vực kinh tế tập thể (Phát triển cộng đồng, phổ biến Luật HTX 2012, HTX-THT Bò sữa, Hoa cây kiểng Chính sách hỗ trợ HTX nông nghiệp, Chuyển đổi HTX) với tổng số 6.660 lượt người tham dự.
- Tư vấn vận động thành lập HTX mới tại xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn.
- Phối hợp với Hội Nông dân thành phố triển khai lớp tập huấn về kinh tế tập thể phổ biến Luật HTX 2012 tại UBND huyện Bình Chánh.
- Tham dự Hội nghị trù bị thành lập HTX mới tại xã Thới Tam Thôn (h.Hóc Môn).HTX dự kiến có 16 thành viên, vốn điều lệ là 100 triệu đồng, hoạt động trong các ngành nghề: sản xuất và tiêu thụ hoa cây kiểng; nuôi cá kiểng; mua bán phân bón, vật tư nông nghiệp.
- Tính đến nay: trên địa bàn thành phố có 60 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn (số xã viên bình quân 66 xã viên/hợp tác xã, vốn điều lệ bình quân 5.569 triệu đồng/hợp tác xã), 175 tổ hợp tác (bình quân 20 tổ viên/tổ hợp tác).
5. Vệ sinh Môi trường nông thôn:
- Triển khai kế hoạch thực hiện mô hình ủ phân compost từ rác thải hữu cơ trong khu dân cư (10 mô hình).
- Triển khai in ấn và phát hành cẩm nang tuyên truyền về Thực hiện vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Tính đến nay, đã thực hiện triển khai được tổng số 63 lớp tập huấn, trong đó: 7 lớp về Kỹ năng Phát triển cộng đồng; 20 lớp về Giữ vệ sinh cá nhân và cộng đồng, quản lý rác thải sinh hoạt nước sạch và vệ sinh môi trường; 20 lớp về Giữ gìn vệ sinh môi trường trong sản xuất và sinh hoạt; 16 lớp kĩ thuật xử lý nước thải chăn nuôi gia súc bằng công nghệ truyền thống và công nghệ sinh học; vận hành, bảo dưỡng hầm Biogas.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO