NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN Đề Tài - Dự Án

Kết quả thực hiện công tác phát triển nông thôn tháng 7

1. Chương trình xây dựng nông thôn mới:
- Tại thành phố Hồ Chí Minh có 56/56 xã gồm: Củ Chi – 20 xã, Hóc Môn – 10 xã, Bình Chánh – 14 xã, Nhà Bè – 6 xã, Cần Giờ - 6 xã) triển khai thực hiện các bước theo đề án đã được phê duyệt. Bình quân đạt 14 tiêu chí, tăng 01 tiêu chí so với năm 2013 (tăng  05 tiêu chí so với năm 2012).
- Riêng tại 6 xã điểm đến nay, cụ thể: 
+ Xã Tân Thông Hội – huyện Củ Chi (xã điểm do Trung ương chọn):  xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Tiếp tục hỗ trợ xã xây dựng kế hoạch duy trì, phân kỳ tiến độ thực hiện, nâng chất các tiêu chí đạt được trong giai đoạn 2012 – 2015. 
+ Tại 5 xã điểm (mô hình do Thành phố chọn): 5/5 xã cơ bản đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới: xã Thái Mỹ (huyện Củ Chi), xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ), xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn), xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh), xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè).
- Hiện nay theo Quyết định 2598/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đặc thù thành phố Hồ Chí Minh – nông thôn vùng ven đô thị đặc biệt, các xã trên đang rà soát lại kết quả đạt các tiêu chí, trình Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiến nghị và các Sở ngành theo chức năng nhiệm vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định công nhận.
- Tham mưu văn bản gửi 6 xã điểm báo cáo tiến độ đạt chuẩn nông thôn mới so với Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về Ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay 6 xã điểm đã gửi báo cáo.
- Tiếp tục cập nhập tiến độ thực hiện 19 tiêu chí 6 tháng đầu năm 2014 và lũy tiến từ khi thực hiện đề án đến tháng 6 năm 2014 tại 56 xã xây dựng nông thôn mới.
- Phối hợp với Cục Thống kê xây dựng phương án điều tra thu nhập hộ gia đình tại 56 xã nhân rộng gửi Ủy ban nhân dân Thành phố. Đến nay Ủy ban nhân dân Thành phố đã có văn bản đề nghị Sở Tài Chính thẩm định kinh phí thực hiện điều tra khảo sát.
- Tiếp tục chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội thi “Tìm hiểu và nâng cao nhận thức về Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hồ Chí Minh, lần III năm 2014”. 
- Tham mưu và tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 và lũy tiến về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: thực hiện báo cáo tình hình thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2014 và lũy tiến thực hiện, báo tình hình thực hiện công tác hỗ trợ “chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn liền với giảm nghèo bền vững cho các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo ý kiến góp ý; Xây dựng Power point trình chiếu tại Hội nghị.
- Tham mưu và họp rà soát tiến độ đạt tiêu chí nông thôn mới tại các xã trên địa bàn huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè; khảo sát cùng Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố tại huyện Cần Giờ, huyện Hóc Môn, huyện Nhà Bè.
- Tham mưu văn bản đề nghị các sở, ngành có văn bản hướng dẫn thực hiện đạt chuẩn bộ tiêu chí tiêu theo Quyết định số 2598/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố. Đến nay đã có 3 đơn vị gửi nội dung hướng dẫn thực hiện (Sở Y tế, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch).
- Tiến hành công tác điều tra, khảo sát một số nội dung: chỉ số hài lòng, nâng chất tiêu chí, phát triển sản xuất, khảo sát thu nhập hộ tại xã Trung Lập Hạ, An Nhơn Tây, Trung An, Xuân Thới Đông, Vĩnh Lộc A, Tân Quý Tây, Tân kiên, Tân Phú Trung.
- Xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ Đại hội Đảng bộ Thành phố X.
2. Xây dựng, kiểm tra thực hiện Chính sách:
- Theo dõi, cập nhật tình hình cho vay vốn có hỗ trợ lãi vay theo Quyết định 36/2011/QD-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND: 
+ Tình hình thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND được phê duyệt trong năm 2014 (thay thế Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND): Từ  ngày 01/01/2014 đến ngày 07/8/2014 đã có 712 quyết định phê duyệt phương án, 1.831 hộ với tổng số vốn đầu tư  932,2 tỷ đồng, tổng vốn vay 567,5 tỷ đồng.
+ Lũy tiến tình hình thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND (thay thế Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND): Từ  ngày 30/3/2013 đến ngày 07/8/2014 đã có 1.946 quyết định phê duyệt phương án, 4.819 hộ với tổng số vốn đầu tư  2.205,9 tỷ đồng, tổng vốn vay 1.341,4 tỷ đồng.
+ Tổng lũy tiến tình hình phê duyệt các phương án theo Quyết định 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định 13/2013/QĐ-UBND từ ngày 10/6/2011 đến ngày 07/8/2014: có 3.554 quyết định phê duyệt, 12.333 hộ vay, tổng vốn đầu tư 5.378 tỷ đồng, tổng vốn vay 3.157,6 tỷ đồng.
- Tiếp tục theo dõi tình hình phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố: tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Thanh Liêm thông báo số 577/TB-VP ngày 21 tháng 7 năm 2014.
- Tiếp tục theo dõi góp ý của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – Sở Tư pháp về đánh giá kiểm soát thủ tục hành chính đối với Chính sách Hỗ trợ phát triển rau theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn thành phố.
- Trong tháng đã triển khai tổng cộng 21 lớp/350 lượt người tham dự về tập huấn về các cơ chế chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp. Lũy tiến đã tập huấn được 90 lớp/5.700 lượt người tham dự.
3. Diêm nghiệp và ngành nghề nông thôn:
3.1. Về công tác diêm nghiệp: 
- Theo dõi, tình hình sản xuất, tiêu thụ muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (huyện Cần Giờ). Tính đến ngày 07 tháng 8 năm 2014, đã đưa vào sản xuất với diện tích 1.666,9 ha, trong đó muối đất 757,3 ha, muối trải bạt 909,6 ha. Diện tích sản xuất muối trải bạt tập trung chủ yếu tại xã Lý Nhơn (869,6 ha), xã Thạnh An (20 ha) và xã Long Hòa (20 ha).
Tổng số hộ sản xuất muối của toàn thành phố (huyện Cần Giờ) là 729 hộ, trong đó: xã Lý Nhơn: 492 hộ; xã Thạnh An: 172 hộ; xã Long Hòa: 56 hộ; Thị trấn Cần Thạnh: 09 hộ.
Tổng sản lượng muối đạt 111.822 tấn, trong đó: Sản lượng muối đất: 44.472 tấn; Sản lượng muối trải bạt: 67.350 tấn. 
Sản lượng muối đã được tiêu thụ: 75.800 tấn, trong đó: Muối đất : 35.900 tấn; Muối trải bạt: 39.900 tấn.
Sản lượng muối còn lại: 36.022 tấn.
Giá thu mua: Muối vàng: 1.100 đồng/kg; Muối trắng: 1.150 đồng/kg; Muối trải bạt: 1.200 đồng/kg.
Tổng thiệt hại do mưa trái mùa tính đến nay là 9.000 tấn.
3.2. Về ngành nghề nông thôn:
- Triển khai hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn: Tính đến nay đã hỗ trợ 405 hộ dân.
- Phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ tổ chức lớp đào nghề muối tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ. Số lượng: 02 lớp, bình quân 25 người/lớp.
- Tiếp tục triển khai điều tra khảo sát phục vụ xây dựng Dự án “Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật hiện đại trong bao gói sản phẩm rau củ quả nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch” tại xã Tân Phú Trung, Hưng Long, Phước Hiệp, Tân Thạnh Tây, Tân Hiệp.
4. Hỗ trợ, tư vấn phát triển kinh tế tập thể:
- Tính đến nay đã thực hiện triển khai được tổng số 101 lớp tập huấn về các nội dung liên quan trong lĩnh vực kinh tế tập thể (Phát triển cộng đồng, phổ biến Luật HTX 2012, HTX-THT Bò sữa, Hoa cây kiểng Chính sách hỗ trợ HTX nông nghiệp, Chuyển đổi HTX) với tổng số 6.660 lượt người tham dự.
-Trong tháng đã tư vấn thành lập mới 02 hợp tác xã và 01 tổ hợp tác hoa: gồm: hợp tác xã cây kiểng (phường An Phú Đông, quận 12); hợp tác xã đan lát sản phẩm mây tre lá tại xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi và tổ hợp tác rau Trung Hiệp Thạnh (xã Trung Lập Thượng,  huyện Củ Chi).
- Tham dự Hội nghị thành lập HTX Dịch vụ - Nông nghiệp An Phú Đông (phường An Phú Đông, quận 12); HTX Cá sấu giống Nam Bộ (xã Nhị Bình, h.Hóc Môn). 
- Tính đến nay: trên địa bàn thành phố có 60 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn (số xã viên bình quân 66 xã viên/hợp tác xã, vốn điều lệ bình quân 5.569 triệu đồng/hợp tác xã), 175 tổ hợp tác (bình quân 20 tổ viên/tổ hợp tác).
5. Vệ sinh Môi trường nông thôn:
- Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định 366/QĐ-TTg ngày 31/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tham mưu báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 theo hướng dẫn của Bộ kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4181/BKHĐT-LĐVX ngày 02 tháng 7 năm 2014.
- Triển khai in ấn và phát hành cẩm nang tuyên truyền về Thực hiện vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Tính đến nay, đã thực hiện triển khai được tổng số 63 lớp tập huấn, trong đó: 7 lớp về Kỹ năng Phát triển cộng đồng; 20 lớp về Giữ vệ sinh cá nhân và cộng đồng, quản lý rác thải sinh hoạt nước sạch và vệ sinh môi trường; 20 lớp về Giữ gìn vệ sinh môi trường trong sản xuất và sinh hoạt; 16 lớp kĩ thuật xử lý nước thải chăn nuôi gia súc bằng công nghệ truyền thống và công nghệ sinh học; vận hành, bảo dưỡng hầm Biogas.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO