TIN TỨC - GIỚI THIỆU Tin Tức

Thông tin tuần 26 từ ngày 23/6/2013 đến 27/6/2014

Thông tin tuần 26 từ ngày 23/6/2013 đến 27/6/2014

Trong tuần qua, Chi cục Phát triển nông thôn đã tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác như sau:
1. Chương trình xây dựng NTM:
1.1. Tại 6 xã nông thôn mới tại Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè; Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn; Tân Nhựt, huyện Bình Chánh; xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi; Lý Nhơn, huyện Cần Giờ:
- Cập nhật số liệu về tiến độ thực hiện 19 tiêu chí về Chương trình xây dựng Nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia tại 6 xã điểm đến nay. Cụ thể: 
+ Xã Tân Thông Hội – huyện Củ Chi (xã điểm do Trung ương chọn):  xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Tiếp tực hỗ trợ xã xây dựng kế hoạch duy trì, phân kỳ tiến độ thực hiện, nâng chất các tiêu chí đạt được trong giai đoạn 2012 – 2015. Đã tiến hành khảo sát, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ nâng chất tại xã Tân Thông Hội. 
+ Tại 5 xã điểm (mô hình do Thành phố chọn): 5/5 xã cơ bản đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới: xã Thái Mỹ (huyện Củ Chi), xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ), xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn), xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh), xã Nhơn Đức (huyện Nhà Bè).
Hiện nay các xã đang rà soát kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đặc thù thành phố Hồ Chí Minh – nông thôn vùng ven đô thị đặc biệt theo Quyết định 2598/QĐ-UBND ngày 27/5/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố.
1.2. Triển khai công tác phát triển nông thôn mới tại 50 xã nhân rộng: 
- Tham mưu, triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi “Tìm hiểu và nâng cao nhận thức về Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hồ Chí Minh, lần III năm 2014”.
- Khảo sát thực tế các công trình đề xuất đầu tư tại xã Trung Chánh, thị trấn Hóc Môn.
- Hỗ trợ Đoàn Văn học Nghệ thuật thành phố khảo sát, tham quan mô hình xây dựng nông thôn mới tại 6 xã điểm.
- Dự thảo công văn về việc vướng mắc trong việc phối hợp chung sức xây dựng nông thôn mới huyện Củ Chi và quận 2.
2. Xây dựng, kiểm tra thực hiện Chính sách: 
- Theo dõi, cập nhật tình hình cho vay vốn có hỗ trợ lãi vay theo Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND: 
+ Tình hình thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND được phê duyệt trong năm 2014 (thay thế Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND): Từ  ngày 01/01/2014 đến ngày 30/6/2014 đã có 511 quyết định phê duyệt phương án, 1.515 hộ với tổng số vốn đầu tư  782 tỷ đồng, tổng vốn vay 482 tỷ đồng.
+ Tổng lũy tiến tình hình phê duyệt các phương án theo Quyết định 
36/2011/QĐ-UBND và Quyết định 13/2013/QĐ-UBND từ ngày 10/6/2011 đến ngày 30/6/2014: có 3.353 quyết định phê duyệt, 12.017 hộ vay, tổng vốn đầu tư 5.228 tỷ đồng, tổng vốn vay 3.072 tỷ đồng.
- Tiếp tục theo dõi tình hình phê duyệt Quyết định sửa đổi, bổ sung đối với Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND.
- Trong tuần đã triển khai 04 lớp về tập huấn các cơ chế chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp nông thôn với tổng số 240 lượt người tham dự. Tính đến nay đã triển khai 70 lớp tập huấn với tổng số 3.600 lượt người tham dự.
3. Diêm nghiệp và ngành nghề nông thôn:
3.1. Về ngành nghề nông thôn
- Báo cáo tình hình hoạt động và phát triển của ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 06 năm 2014 gửi Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối.
3.2. Về công tác diêm nghiệp: 
- Theo dõi, tình hình sản xuất, tiêu thụ muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (huyện Cần Giờ). Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2014, đã đưa vào sản xuất với diện tích 1.666,9 ha, trong đó muối đất 757,3 ha, muối trải bạt 909,6 ha. Diện tích sản xuất muối trải bạt tập trung chủ yếu tại xã Lý Nhơn (869,6 ha), xã Thạnh An (20 ha) và xã Long Hòa (20 ha).
Tổng số hộ sản xuất muối của toàn thành phố (huyện Cần Giờ) là 729 hộ, trong đó: xã Lý Nhơn: 492 hộ; xã Thạnh An: 172 hộ; xã Long Hòa: 56 hộ; Thị trấn Cần Thạnh: 09 hộ.
Tổng sản lượng muối đạt 111.822 tấn, trong đó: Sản lượng muối đất: 44.472 tấn; Sản lượng muối trải bạt: 67.350 tấn. 
Sản lượng muối đã được tiêu thụ: 69.600 tấn, trong đó: Muối đất : 32.500 tấn; Muối trải bạt: 37.100 tấn.
Sản lượng muối còn lại: 42.222 tấn.
Giá thu mua: Muối vàng: 1.100 đồng/kg; Muối trắng: 1.150 đồng/kg; Muối trải bạt: 1.200 đồng/kg.
Tổng thiệt hại do mưa trái mùa tính đến nay là 9.000 tấn.
4. Kinh tế tập thể:
- Tính đến nay đã thực hiện triển khai được tổng số 85 lớp tập huấn về các nội dung liên quan trong lĩnh vực kinh tế tập thể (Phát triển cộng đồng, phổ biến Luật HTX 2012, HTX-THT Bò sữa, Hoa cây kiểng Chính sách hỗ trợ HTX nông nghiệp, Chuyển đổi HTX) với tổng số 5.100 lượt người tham dự.
- Tính đến nay: trên địa bàn thành phố có 60 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn (số xã viên bình quân 66 xã viên/hợp tác xã, vốn điều lệ bình quân 5.569 triệu đồng/hợp tác xã), 175 tổ hợp tác (bình quân 20 tổ viên/tổ hợp tác).
5. Vệ sinh Môi trường nông thôn:
- Trong tuần đã triển khai 10 lớp kĩ thuật xử lý nước thải chăn nuôi gia súc bằng công nghệ truyền thống và công nghệ sinh học; vận hành, bảo dưỡng hầm Biogas với tổng số 600 lượt người tham dự.
Tính đến nay, đã thực hiện triển khai được tổng số 37 lớp tập huấn, trong đó: 7 lớp về Kỹ năng Phát triển cộng đồng; 10 lớp về Giữ vệ sinh cá nhân và cộng đồng, quản lý rác thải sinh hoạt nước sạch và vệ sinh môi trường; 10 lớp về Giữ gìn vệ sinh môi trường trong sản xuất và sinh hoạt; 10 lớp kĩ thuật xử lý nước thải chăn nuôi gia súc bằng công nghệ truyền thống và công nghệ sinh học; vận hành, bảo dưỡng hầm Biogas.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO