QUAN HỆ SẢN XUẤT Hợp Tác Xã

Vai trò, phương thức hỗ trợ của nhà nước đối với phát triển của hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn

VAI TRÒ, PHƯƠNG THỨC HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Cùng với sự phát triển của các ngành, các lĩnh vực khác của thành phố, ngành nông nghiệp cũng có bước phát triển đáng kể. Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 - 2005 đạt 5,8 %/năm, đoạn 2006 – 2008 đạt 6,4%/năm, giai đoạn 2009 - 2013 là 5,2%/năm. Từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung với loại hình tổ chức sản xuất hiện đại như kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác, làng nghề, doanh nghiệp..., đời sống, thu nhập của nông dân được nâng cao, giảm khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn. Nguyên nhân đạt được những kết quả trên là do có sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, sự phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, Đoàn thể với Chính quyền địa phương trong công tác phát triển nông nghiệp, nông thôn, ngoài ra, còn có sự đóng góp tích cực của thành phần kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã nông nghiệp (HTX nông nghiệp). Đến nay, toàn thành phố đã có 61 HTX nông nghiệp, với 3.991 xã viên, bình quân 65 xã viên/HTX và 175 tổ hợp tác nông nghiệp, với 3.572 tổ viên, bình quân 20 tổ viên/THT hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.
Trong  thời gian  qua, để hỗ trợ cho HTX nông nghiệp phát triển, UBND Thành phố, sở ngành có liên quan đã triển khai nhiều  giải pháp hỗ trợ thể hiện vai trò rõ quản lý trong công tác phát triển HTX, cụ thể:
1. Tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập HTX: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể. Ngoài ra, ngay từ khi các hộ nông dân có nhu cầu hợp tác, thành lập HTX nông nghiệp, cơ quan chức năng sẽ tiến hành tư vấn các thủ tục pháp lý cần thiết để giúp các sáng lập viên hiểu rõ về mô hình HTX kiểu mới, hướng dẫn xây dựng Điều lệ HTX, phương hướng hoạt động, trình tự thành lập HTX, thủ tục đăng ký HTX. Đồng thời, hướng dẫn HTX xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh trung hạn.
2. Hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu:
Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và ban hành Quyết định số 5259/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2012 về chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho Hợp tác xã nông nghiệp-dịch vụ thành lập mới, với mục đích hỗ trợ mỗi HTX nông nghiệp thành lập mới tối đa 30 triệu đồng để mua sắm bàn ghế ngồi làm việc, tủ đựng tài liệu, máy vi tính để bàn, máy fax, máy photocopy, điện thoại cố định, thiết bị âm thanh, máy chiếu,… 
3. Hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực:
Để thu hút cán bộ có trình độ về làm việc tại HTX nông nghiệp, Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2007, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2013 hỗ trợ cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng đang công tác tại HTX nông nghiệp. Bên cạnh đó, định kỳ hàng năm, Liên minh HTX thành phố đều tiến hành tổ chức các lớp đào tạo dài hạn đối với trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý ngắn hạn cho các đối tượng cán bộ quản lý HTX nông nghiệp.
4. Hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh cho HTX:
Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thành lập và đưa vào hoạt động Quỹ trợ vốn xã viên Hợp tác xã (Quỹ CCM), với mục đích giúp HTX có điều kiện tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh,  dịch vụ bằng số vốn do Quỹ CCM hỗ trợ có hoàn lại vốn và thu một khoản phí. Ngoài ra, để hỗ trợ HTX, thành viên HTX vay vốn với lãi suất ưu đãi để triển khai các hoạt động sản xuất nông nghiệp theo chủ trương chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm của HTX, Ủy ban nhân dân thành phố đã có Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2013 ban hành Quy định khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị giai đoạn 2013-2015.
5. Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật:
HTX nông nghiệp được hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong quá trình sản xuất, thông qua các hoạt động hỗ trợ HTX rau an toàn thực hiện sản xuất theo quy trình VietGAP; hỗ trợ triển khai các mô hình nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao; hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn khuyến nông; hỗ trợ ứng dụng giống mới, có năng suất cao vào canh tác; hỗ trợ ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất; hỗ trợ ứng dụng công nghệ tiên tiến vào bảo vệ môi trường; hỗ trợ triển khai mô hình sản xuất muối sạch theo phương pháp kết tinh muối trên ruộng trải bạt, góp phần tăng năng suất suất, chất lượng muối; hỗ trợ cơ giới hóa, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cho các HTX.
6. Hỗ trợ xúc tiến thương mại:
Hỗ trợ HTX tham gia trưng bày triển lãm và giới thiệu sản phẩm; tổ chức cho HTX tham gia Hội chợ Triển lãm Giống Nông nghiệp tiếp cận các nguồn cung cấp giống có uy tín, chất lượng; hỗ trợ HTX thiết kế website, thiết kế logo, xây dựng nhãn hiệu, thiết kế tờ bướm, ấn phẩm quảng bá sản phẩm. Qua công tác hỗ trợ xúc tiến thương mại, các sản phẩm của một số HTX đã có mặt ở các siêu thị lớn của thành phố như: Coopmart, Maximart, Citimart, Vinatext mart, Big C, Metro,…
Nhìn chung trong 06 nội dung hỗ trợ nêu trên thì công tác hỗ trợ đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý HTX nông nghiệp là nội dung quan trọng nhất. Vì theo Luật Hợp tác xã năm 2012 đã xác định rõ nguyên tắc tổ chức, hoạt động của HTX là “tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật”. Do đó, các chủ trương, chính sách hỗ trợ của nhà nước chỉ được xem là đòn bẩy, động lực hỗ trợ HTX trong giai đoạn đầu thành lập. Nhưng về lâu dài, đòi hỏi HTX phải chủ động, linh hoạt hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý HTX phải có trình độ, năng lực phù hợp./.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO