TIN TỨC - GIỚI THIỆU Tin Tức

Hợp tác Phát triển nông thôn Giữa Chi cục Phát triển nông thôn TP. HCM và Chi cục PTNT Cần Thơ

Hợp tác Phát triển nông thôn
Giữa Chi cục Phát triển nông thôn TP. Hồ Chí Minh và 
Chi cục Phát triển nông thôn TP. Cần Thơ
******
Ngày 11 tháng 6 năm 2014, Chi cục Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Phát triển nông thôn Thành phố Cần Thơ đã tổ chức ký kết Chương trình hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong phát triển nông thôn giữa 2 đơn vị. Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Anh Thùy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Cần Thơ, đồng chí Trần Ngọc Hổ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Qua lễ ký kết, nhiều nội dung hợp tác sẽ được 2 đơn vị triển khai trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong thời gian tới, như: 
- Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới: hỗ trợ và trao đổi thông tin, kinh nghiệm về việc thực hiện chức năng tập huấn, tuyên truyền, đào tạo cán bộ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn đạt hiệu quả tốt nhất của hai địa phương trong thời gian qua, cũng như các giải pháp, cách tổ chức trong thời gian tới để đạt được kế hoạch mà chương trình đã đề ra.
- Hợp tác trong lĩnh vực phát triển kinh tế tập thể: hỗ trợ xây dựng, tham quan học hỏi lẫn nhau các mô hình sản xuất, dịch vụ, kinh tế tập thể và kinh tế trang trại theo quy trình công nghệ an toàn, nhất là giống cây trồng vật nuôi mới, công nghệ sinh học và công nghệ chế biến nông, lâm, thủy sản. 
- Hợp tác trong lĩnh vực tham mưu xây dựng và triển khai chính sách phát triển nông nghiệp – nông thôn.
- Hợp tác trong lĩnh vực phát triển ngành nghề nông thôn, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn./.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO