NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN Đề Tài - Dự Án

Tăng cường quản lý chất thải góp phần bảo vệ môi trường làng nghề

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI  GÓP PHẦN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ

Hiện nay, ô nhiễm môi trường tại một số làng nghề là do sự phát triển tự phát và sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu. Tình trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do chi phí thay đổi kỹ thuật sản xuất và xử lý ô nhiễm môi trường cao, làm tăng giá thành sản xuất. Do đó, khó được các chủ hộ sản xuất tự giác thực hiện. Vì vậy, công tác bảo vệ môi trường làng nghề là công việc khó khăn, đòi hỏi sự tham gia tích cực của cộng đồng và cơ quan quản lý có liên quan. 
Các chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất ở làng nghề bao gồm khí thải, nước thải và chất thải rắn. Tùy vào quy mô hoạt động sản xuất của làng nghề mà lượng chất thải phát sinh nhiều hay ít. Tại các làng nghề liên quan đến chế biến nông lâm sản như làng nghề bánh tráng, làng nghề muối, làng nghề cá sấu… thì nước thải là nguồn gây ô nhiễm chính. Do đặc trưng sản xuất làng nghề nên lượng nước thải giàu chất hữu cơ, dễ phân hủy sinh học và là nơi phát sinh một số bệnh về đường tiêu hóa, bệnh phụ khoa, bệnh đau mắt. Tuy nhiên, tác động này tại các làng nghề hiện nay chưa rõ rệt và chưa có biểu hiện nghiêm trọng. Đối với các làng nghề liên quan đến ngành nghề nông thôn như làng nghề đan đệm, làng nghề đan đát, làng nghề mành trúc không gây ô nhiễm môi trường, chỉ có tác động của việc đốt các phụ phẩm tạo khí thải, nhưng mang tính cục bộ, ít ảnh hưởng tới khu vực xung quanh. 
Tại khu vực ngoại thành, việc xử lý chất thải tại làng nghề chủ yếu thông qua việc tự xử lý, như: tận thu làm thức ăn gia súc, đốt rác, chôn lấp hoặc đổ xuống cống rãnh. Hình thức tự xử lý rác thải này không đạt hiệu quả cao, mang tính tạm thời, về lâu dài lượng chất thải rắn không được thu gom triệt để và chôn lấp đúng tiêu chuẩn sẽ gây ô nhiễm và ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân. Đặc biệt là các ion kim loại, các chất độc sinh ra từ sự phân hủy chất thải rắn lâu ngày ngấm vào đất, tích tụ, sẽ làm suy thoái môi trường đất. Tại Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, đã đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025: 100% lượng chất thải rắn phát sinh tại các làng nghề được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường.
Do đó, để sớm khắc phục các vấn đề, tồn tại trên, đồng thời cải thiện và tăng cường công tác bảo vệ môi trường làng nghề trong thời gian tới, một số định hướng và giải pháp cần quan tâm như sau:
1. Tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường làng nghề: cho cộng đồng theo hướng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; tổng kết, nhân rộng các mô hình tự quản, tăng cường vai trò của cộng đồng trong việc giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường.
2. Xây dựng và nhân rộng các mô hình xử lý chất thải từ quá trình sản xuất của làng nghề: nghiên cứu và áp dụng thử nghiệm một số mô hình xử lý khí thải, nước thải và quản lý, tái chế chất thải rắn tại các làng nghề trên địa bàn thành phố. Qua đó, lựa chọn nhân rộng mô hình xử lý chất thải phù hợp với từng loại hình làng nghề, góp phần xây dựng làng nghề theo hướng công nghệ sản xuất sạch, làng nghề xanh.
3. Xây dựng và triển khai các dự án bảo tồn và phát triển làng nghề, bao gồm: dự án bảo tồn và phát triển làng nghề đan đát Thái Mỹ, huyện Củ Chi; làng nghề đan giỏ trạc Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn; làng nghề se nhang Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh; làng nghề muối Lý Nhơn, huyện Cần Giờ; làng nghề hoa, cây kiểng Xuân-An-Lộc, quận 12; làng nghề hoa kiểng Thủ Đức, quận Thủ Đức; làng nghề mành trúc Tân Thông Hội, huyện Củ Chi; làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi thuộc Đề án bảo tồn và phát triển làng nghề tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3891/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2013. Trong quá trình xây dựng dự án, Ủy ban nhân dân các quận huyện cần tập trung thực hiện các giải pháp về bảo vệ môi trường làng nghề như:
- Các cơ sở, hộ sản xuất tại làng nghề có nhu cầu sử dụng đất để di dời cơ sở sản xuất cũ chật hẹp, ô nhiễm môi trường thì được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ưu tiên cho thuê đất cùng với những chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển.
- Các cơ sở, hộ sản xuất tại làng nghề khi thực hiện các hoạt động triển khai ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ, sản xuất sản phẩm mới và thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ hay tiếp nhận tiến bộ khoa học kỹ thuật từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thì được hưởng các ưu đãi theo chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư và hoạt động khoa học công nghệ.
- Các cơ sở, hộ sản xuất tại làng nghề thực hiện đề tài nghiên cứu độc lập hoặc phối hợp với các cơ quản nghiên cứu khoa học để tạo ra công nghệ mới, hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu có khả năng thương mại hóa thuộc lĩnh vực ngành nghề nông thôn thì được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ (áp dụng theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn).
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất hoạt động dưới danh nghĩa là làng nghề để gia công, sản xuất các sản phẩm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
4. Đẩy mạnh tuyên dương, khen thưởng: các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường làng nghề. 
Hướng tới phát triển làng nghề không chỉ nhằm mục tiêu kinh tế, xã hội mà còn phải quan tâm tới bảo vệ môi trường, bảo tồn và duy trì những di sản văn hóa truyền thống tại địa phương.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO