TIN TỨC - GIỚI THIỆU Tin Tức

Thông tin tuần 39 từ ngày 23/9/2013 đến 27/9/2013

Trong tuần qua, Chi cục Phát triển nông thôn đã tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác như sau:

1. Chương trình xây dựng NTM:
1.1. Tại 6 xã nông thôn mới tại Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè; Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn; Tân Nhựt, huyện Bình Chánh; xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi; Lý Nhơn, huyện Cần Giờ:
- Tiến độ thực hiện 19 tiêu chí về Chương trình xây dựng Nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia tại 6 xã điểm đến cuối tháng 9/2013. Cụ thể: 
+ 03 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí: xã Tân Thông Hội, xã Thái Mỹ - huyện Củ Chi, xã Lý Nhơn – huyện Cần Giờ;
+ 01 xã đạt 18/19 tiêu chí: xã Xuân Thới Thượng – huyện Hóc Môn, dự kiến cơ bản đạt chuẩn tiêu chí môi trường (TC 17) trong năm 2013. 
+ 02 xã đạt 17/19 tiêu chí: xã Tân Nhựt – huyện Bình Chánh, dự kiến cơ bản đạt chuẩn tiêu chí trường học (TC 5), tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (TC 6) trong năm 2013; xã Nhơn Đức – huyện Nhà Bè, dự kiến cơ bản đạt chuẩn tiêu chí trường học (TC 5), tiêu chí chợ nông thôn (TC 7) trong năm 2013.
1.2. Triển khai công tác phát triển nông thôn mới tại 50 xã nhân rộng: 
- Đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt được 46/50 xã, gồm: xã Tân Phú Trung, xã Trung An, xã An Nhơn Tây, xã Tân Thạnh Đông, xã Tân Thạnh Tây, xã Phước Thạnh, xã Nhuận Đức, xã Phước Vĩnh An, xã Trung Lập Hạ, xã Bình Mỹ, xã Hòa Phú, xã Phú Hòa Đông, xã Tân An Hội, Phước Hiệp, Phạm Văn Cội, Phú Mỹ Hưng (huyện Củ Chi), xã Nhị Bình, xã Xuân Thới Sơn, xã Thới Tam Thôn, xã Xuân Thới Đông, xã Tân Hiệp, xã Tân Thới Nhì, xã Đông Thạnh, xã Tân Xuân, xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn), xã Bình Chánh, xã Bình Lợi, xã Qui Đức, xã Đa Phước, xã Hưng Long, xã Vĩnh Lộc A, xã Phạm Văn Hai, Tân Kiên, Lê Minh Xuân, Vĩnh Lộc B, Tân Quý Tây, An Phú Tây (huyện Bình Chánh), xã Phước Lộc, xã Long Thới, Phước Kiển, Phú Xuân (huyện Nhà Bè) và xã Bình Khánh, xã Thạnh An, xã Tam Thôn Hiệp, xã An Thới Đông, xã Long Hòa (huyện Cần Giờ).
- Đã trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt đề án của 01 xã: Trung Lập Thượng (huyện Củ Chi).
- Đã có đủ ý kiến các Sở ngành, đang hoàn chỉnh đề án 03 xã: Hiệp Phước (huyện Nhà Bè), đang tiến hành thẩm định các cầu giao thông để bổ sung để bổ sung vào đề án, xã An Phú (huyện Củ Chi) và xã Phong Phú (huyện Bình Chánh) đang làm báo cáo thay đổi vốn đầu tư 2 tuyến đường giao thông.
1.3. Công tác khác: 
- Tiếp tục tổng hợp các số liệu cơ bản, vốn, cơ sở hạ tầng của các xã nhân rộng đã được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề án (46 đề án).
- Tiếp tục tổng hợp nhu cầu, kế hoạch vốn đầu tư năm 2013 của các xã đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề án. Đến nay, đã nhận được kế hoạch nhu cầu vốn của 5 huyện (riêng huyện Cần Giờ thiếu nhu cầu vốn chi tiết của 3 xã An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp, Thạnh An) và Nghị quyết thông qua Hội đồng nhân dân xã của 18/24 xã (huyện Củ Chi: 4 xã, huyện Cần Giờ: 1 xã, huyện Bình Chánh: 4 xã; huyện Hóc Môn: 7 xã, huyện Nhà Bè: 2 xã).
- Hướng dẫn đoàn xã An Thới Đông, xã Bình Khánh tham quan, học tập mô hình mô hình xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh; đoàn Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng, An Nhơn Tây tham quan, học tập mô hình nông thôn mới tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.
- Hỗ trợ Trung tâm  Truyền hình Việt Nam tại TP. HCM thực hiện phóng sự về “Chất lượng sống ở những vùng xây dựng nông thôn mới tại TP.HCM”.
2. Xây dựng, kiểm tra thực hiện Chính sách: 
- Theo dõi, cập nhật tình hình cho vay vốn có hỗ trợ lãi vay theo Quyết định 36/2011 và Quyết định số 13/2013: 
+ Tình hình thực hiện Quyết định số 13/2013 (thay thế Quyết định số 36/2013): Từ  ngày 30/3/2013 đến ngày 30/9/2013 đã có 901 quyết định phê duyệt phương án, 1.694 hộ với tổng số vốn đầu tư 709,2 tỷ đồng, tổng vốn vay 429,4 tỷ đồng.
+ Lũy tiến tình hình phê duyệt các phương án theo Quyết định 36/2011 và Quyết định 13/2013 từ ngày 1/1/2013 đến ngày 30/9/2013: có 1.172 quyết định phê duyệt, 2.559 hộ vay, tổng vốn đầu tư 1.084,6 tỷ đồng, tổng vốn vay 645,8 tỷ đồng.
+ Tổng lũy tiến tình hình phê duyệt các phương án theo Quyết định 36/2011 và Quyết định 13/2013 từ ngày 10/6/2011 đến ngày 30/9/2013: có 2.508 quyết định phê duyệt, 9.207 hộ vay, tổng vốn đầu tư 3.879,4 tỷ đồng, tổng vốn vay 2.243,6 tỷ đồng.
- Phối hợp cùng các Sở ngành khảo sát, kiểm tra tình hình thực hiện Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị (Quyết định số 36 và 13) tại 2 huyện Củ Chi, Nhà Bè.
- Tập huấn chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị (Quyết định số 13): Tính đến nay, Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với các quận, huyện, đoàn thể tổ chức 84 lớp tập huấn về giới thiệu các cơ chế chính sách, với khoảng 4.390 lượt người tham dự. Lũy tiến từ đầu chương trình đến nay đã tập huấn được 198 lớp, với tổng 13.090 lượt người tham dự.
3. Diêm nghiệp và ngành nghề nông thôn:
3.1. Về công tác ngành nghề nông thôn
- Tham mưu Ban Giám đốc Sở phê duyệt báo cáo ngành nghề nông thôn tháng 9 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh gửi Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối
- Hỗ trợ nguyên vật liệu cho các hộ dân: 132 hộ dân, tính đến nay đã hỗ trợ nguyên liệu ngành nghề nông thôn cho tổng số 502 hộ tại các xã trên địa bàn 5 huyện. 
3.2. Về công tác diêm nghiệp: 
- Tham mưu Ban Giám đốc Sở công văn gửi Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về việc hoàn chỉnh dự án phát triển diện tích muối theo phương pháp trải bạt ô kết tinh và cơ giới hóa vùng sản xuất muối xã Lý Nhơn, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ.
- Tính đến ngày 27/9/2013: Tổng số hộ tham gia sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ là 672 hộ; Tổng diện tích sản xuất năm 2012 - 2013 là 1.516,8 ha (gồm 1.126,8 ha muối đất và 390 ha muối trải bạt); Sản lượng thu hoạch là 90.421 tấn (gồm muối đất 60.697 tấn và muối trải bạt 29.724 tấn); sản lượng tiêu thụ 81.200 tấn (gồm muối đất 53.500 tấn và muối trải bạt 27.700 tấn), sản lượng còn lại 9.221 tấn (gồm muối đất 7.197 tấn và muối trải bạt 2.024 tấn). Giá muối trắng 1.200 đồng/kg, muối vàng 1.000 đồng/kg, muối bạt 1.400 đồng/kg.
4. Kinh tế tập thể:
- Tổ chức tập huấn về kinh tế tập thể trong lĩnh vực chăn nuôi bò sữa tại xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi. Tính đến nay đã triển khai được 22 lớp tập huấn về kinh tế tập thể với tổng số 1.650 lượt người tham dự.
Tính đến nay: trên địa bàn thành phố có 60 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn (số xã viên bình quân 66 xã viên/hợp tác xã, vốn điều lệ bình quân 5.569 triệu đồng/hợp tác xã), 171 tổ hợp tác (bình quân 21 tổ viên/tổ hợp tác)./.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO