NÔNG THÔN MỚI BẢN TIN

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 7 - khóa X về Nông Nghiệp-Nông Dân-Nông Thôn

Ngày 12 tháng 9 năm 2013, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 - khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 7 - khóa X). Tham dự hội nghị có các đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 - khóa X; đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Lê Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và đại diện các bộ ngành Trung ương; sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, quận huyện, xã phường và nông dân sản xuất giỏi trên địa bàn thành phố.

Báo cáo tại hội nghị sơ kết cho thấy, trong thời gian qua, thành phố đã chỉ đạo các cấp, ngành tích cực thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết 26 bằng nhiều chương trình, đề án, dự án phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, theo hướng nông nghiệp đô thị. 5 năm qua,đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 229 lớp, với hơn 11.994 lượt cán bộ, nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; xây dựng và in ấn 11 cẩm nang về xây dựng nông thôn mới và các Chương trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp với 35.000 bộ tài liệu và 90.000 tờ rơi...
Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp, tuy diện tích đất nông nghiệp hằng năm có giảm, nhưng lĩnh vực nông nghiệp vẫn tiếp tục tăng trưởng khá cao. Tốc độ tăng trưởng bình quân GDP nông - lâm - ngư nghiệp thành phố giai đoạn 2009 - 2012 đạt 4,6%/năm (cả nước tăng 2,9%/năm); tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất 2009 - 2013 đạt 5%/năm (cả nước đạt 2,9%/năm).
Về cơ cấu: năm 2012, trồng trọt chiếm tỉ lệ 23,2% (năm 2008: 24,8%), chăn nuôi: 46,3% (năm 2008: 46,4%), dịch vụ nông nghiệp: 7,1% (năm 2008: 6,1%), thủy sản: 22,5% (năm 2008: 21,7%). Nhờ cơ cấu lại ngành trên điều kiện thực tiễn, phát huy lợi thế so sánh, chuyển dịch đúng hướng, phát triển và mở rộng diện tích của những cây trồng, vật nuôi có hiệu quả cao, nên giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất canh tác từ 117,5 triệu/ha/năm, năm2008 lên 239 triệu đồng/ha/năm, năm 2012.
Tổng nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2009 - 2013 khoảng 62 ngàn tỷ đồng; trong đó vốn trong ngân sách hơn 15 ngàn tỷ đồng, vốn ngoài ngân sách hơn 46 ngàn tỷ đồng (bao gồm vốn tín dụng và từ dân, cộng đồng).
 Nhờ chuyển dịch đúng hướng, nên đời sống vật chất và văn hóa, tinh thần dân cư khu vực nông thôn ngày càng nâng cao, khoảng cách mức sống giữa nội thành và ngoại thành giảm; thu nhập bình quân/người/tháng theo giá hiện hành của khu vực nông thôn năm 2012 là 2 triệu 727 ngàn đồng (khoảng hơn 32,7 triệu đồng/người/năm), tăng 41,2% so với năm 2010 (năm 2010 tăng 47,6% so với năm 2008), tăng bình quân 20,2% một năm trong giai đoạn 2008 - 2012. Các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn bước đầu đạt kết quả khả quan. Cụ thể: Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 56 xã của 5 huyện ngoại thành: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ; đến nay có 6 xã đạt 15 tiêu chí trở lên, 9 xã đạt 10 – 15 tiêu chí và 41 xã đạt 5 – 10 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2015 cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí tại 56 xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.
Chương trình giảm nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm, cuối năm 2012, thành phố đã hỗ trợ, giúp cho trên 113.000 hộ có thu nhập vượt chuẩn nghèo, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố từ 8,4% xuống còn 2,12%; bình quân mỗi năm giảm 1,7% hộ nghèo và thành phố không còn hộ nghèo trong chuẩn nghèo quốc gia. Riêng 5 huyện ngoại thành, đã có 45.912 hộ vượt qua chuẩn nghèo giai đoạn 3, số hộ nghèo còn lại đầu năm 2013 là 19.798 hộ, với 90.322 nhân khẩu chiếm tỷ lệ 5,86% tổng hộ dân của 5 huyện và chiếm 1,08% tổng hộ dân thành phố; 7 quận có đất nông nghiệp đã có 32.143 hộ vượt nghèo, số hộ nghèo còn lại 11.448 hộ, chiếm tỷ lệ 1,64% tổng hộ dân của 7 quận và chiếm 0,62% tổng hộ dân thành phố.
Chương trình đào tạo nghề, thành phố đã dạy nghề cho 53.569 lượt lao động; trong đó số lao động nông thôn được đào tạo nghề từ Chương trình nông thôn mới là 2.053 lao động; số lao động nông thôn sau học nghề có việc làm trong 3 năm (2010 - 2012): 8.490/10.192 người, đạt 83,3 %.
Chương trình chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố, trong 5 năm đã có 15.558 hộ dân vay vốn có hỗ trợ lãi vay, với 3.111 phương án, tổng vốn đầu tư hơn 5.162,6 tỷ đồng, trong đó vốn vay được hỗ trợ lãi vay hơn 3.010,9 tỷ đồng, với quy mô bình quân vốn đầu tư là 332 triệu đồng/hộ (hộ nghèo là 25 triệu đồng/hộ) và vốn vay là 194 triệu đồng/hộ (hộ nghèo là 15 triệu đồng/hộ), vốn ngân sách đã giải ngân hỗ trợ lãi vay khoảng trên 144 tỷ đồng. Tỷ lệ vốn vay trên vốn đầu tư khoảng 58% (hộ nghèo là 60%).
Theo kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân từ nay đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, Thành ủy đề ra các mục tiêu cụ thể như: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp cả giai đoạn 2011 – 2020 tăng trên 5%/năm; giá trị sản xuất bình quân trên ha đạt 450 triệu đồng/ha/năm (năm 2015) và 800 triệu đồng/ha/năm (năm 2020); đến cuối năm 2015, 100% người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, 90% hộ và cơ sở chăn nuôi xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh có công trình xử lý chất thải; tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh đến 2015 là 40,01%, đến năm 2020 là 40,3%; năm 2020 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn 16 triệu đồng/người/năm...
Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân thành phố đã tặng bằng khen cho 25 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 - khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2008 – 2013.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO