TIN TỨC - GIỚI THIỆU Tin Tức

Thông tin tuần 33 từ ngày 12/8/2013 đến 16/8/2013

Trong tuần qua, Chi cục Phát triển nông thôn đã tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác như sau:

1. Chương trình xây dựng NTM:
1.1. Tại 6 xã nông thôn mới tại Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè; Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn; Tân Nhựt, huyện Bình Chánh; xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi; Lý Nhơn, huyện Cần Giờ:
- Tiến độ thực hiện 19 tiêu chí về Chương trình xây dựng Nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia tại 6 xã điểm đến tháng 8/2013. Cụ thể: 
+ 03 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí: xã Tân Thông Hội, xã Thái Mỹ - huyện Củ Chi, xã Lý Nhơn – huyện Cần Giờ;
+ 01 xã đạt 18/19 tiêu chí: xã Xuân Thới Thượng – huyện Hóc Môn, dự kiến cơ bản đạt chuẩn tiêu chí môi trường (TC 17) trong năm 2013. 
+ 02 xã đạt 17/19 tiêu chí: xã Tân Nhựt – huyện Bình Chánh, dự kiến cơ bản đạt chuẩn tiêu chí trường học (TC 5), tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (TC 6) trong năm 2013; xã Nhơn Đức – huyện Nhà Bè, dự kiến cơ bản đạt chuẩn tiêu chí trường học (TC 5), tiêu chí chợ nông thôn (TC 7) trong năm 2013.
1.2. Triển khai công tác phát triển nông thôn mới tại 50 xã nhân rộng: 
- Đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt được 26/50 xã, gồm: xã Tân Phú Trung, Trung An, An Nhơn Tây, Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, Phước Thạnh, Nhuận Đức (huyện Củ Chi), Nhị Bình, Xuân Thới Sơn, Thới Tam Thôn, Xuân Thới Đông, Tân Hiệp, Tân Thới Nhì, Đông Thạnh, Tân Xuân (huyện Hóc Môn), Bình Chánh, Bình Lợi, Qui Đức, Đa Phước, Hưng Long (huyện Bình Chánh), xã Phước Lộc, Long Thới (huyện Nhà Bè) và Bình Khánh, Thạnh An, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông (huyện Cần Giờ).
- Đã trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt đề án của 02 xã: Long Hòa huyện Cần Giờ, Bà Điểm huyện Hóc Môn.
- Đã chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của các Sở ngành và đang trình liên Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Nông nghiệp & PTNT thẩm định đề án của 13 xã: Bà Điểm (huyện Hóc Môn), Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Tân Kiên, Tân Quý Tây (huyện Bình Chánh), Phước Vĩnh An, Trung Lập Hạ, Phạm Văn Cội, Trung Lập Thượng, Bình Mỹ (huyện Củ Chi), Phú Xuân, Phước Kiển (huyện Nhà Bè).
- Hoàn chỉnh đề án theo ý kiến góp ý của các Sở ngành đề án 07 xã: Hòa Phú, Phú Mỹ Hưng, An Phú, Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi); An Phú Tây, Phong Phú (huyện Bình Chánh); Hiệp Phước (huyện Nhà Bè).
- Đang lấy ý kiến các Sở ngành 02 xã: Tân An Hội, Phước Hiệp huyện Củ Chi. (còn thiếu ý kiến Sở Giao thông vận tải)
1.3. Công tác khác: 
- Tiếp tục theo dõi tổng hợp nhu cầu dạy nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới (thực hiện theo Quyết định 2041/QĐ-UBND ngày 18/4/2012). Tính đến ngày 09/8/2013 có 29/56 xã đã gửi bản đăng ký nhu cầu đào tạo nghề cho chi cục.
- Tham mưu báo cáo sơ kết Nghị quyết 26 Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tổ chức Hội nghị sơ kết cấp thành phố; báo cáo tiến độ thực hiện phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới.
- Xây dựng dự thảo báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai của BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ IX giai đoạn 2011 – 2015 về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.
- Triển khai tập huấn về phương pháp quản lý kinh tế hộ, Cải thiện điều kiện sống của hộ, Chương trình, chính sách xây dựng nông thôn mới, Định hướng phát triển và bảo vệ cơ sở hạ tầng nông thôn tại xã Phước Kiển, Hiệp Phước, Long Thới, Vĩnh Lộc B với tổng cộng 16 lớp, 960 lượt người tham dự.
2. Xây dựng, kiểm tra thực hiện Chính sách: 
- Theo dõi, cập nhật tình hình cho vay vốn có hỗ trợ lãi vay theo Quyết định 36/2011 và Quyết định số 13/2013: 
+ Tình hình thực hiện Quyết định số 13/2013 (thay thế Quyết định số 36/2013): Từ  ngày 30/3/2013 đến ngày 19/8/2013 đã có 572 quyết định phê duyệt phương án, 1.171 hộ với tổng số vốn đầu tư 480 tỷ đồng, tổng vốn vay 291,5 tỷ đồng.
+ Lũy tiến tình hình phê duyệt các phương án theo Quyết định 36/2011 và Quyết định 13/2013 từ ngày 1/1/2013 đến ngày 19/8/2013: có 843 quyết định phê duyệt, 2.036 hộ vay, tổng vốn đầu tư 855,5 tỷ đồng, tổng vốn vay 507,8 tỷ đồng.
+ Tổng lũy tiến tình hình phê duyệt các phương án theo Quyết định 36/2011 và Quyết định 13/2013 từ ngày 10/6/2011 đến ngày 19/8/2013: có 2.179 quyết định phê duyệt, 8.684 hộ vay, tổng vốn đầu tư 3.650,4 tỷ đồng, tổng vốn vay 2.105,7 tỷ đồng.
-Phối hợp với phòng Kinh tế quận Bình Tân, quận 12, tổ chức 7 lớp tập huấn về Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị (Quyết định số 13/2013): Phường Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B, Tân Tạo, Tân Tạo A (quận Bình Tân); phường Thạnh Lộc, Hiệp Thành (quận 12) với tổng số người tham dự 420 người.
3. Diêm nghiệp và ngành nghề nông thôn:
3.1. Về công tác ngành nghề nông thôn
Tham mưu Ban Giám đốc Sở công văn gửi Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối về việc báo cáo tình hình ngành nghề nông thôn tháng 8 năm 2013.
3.2. Về công tác diêm nghiệp: 
- Theo dõi tình hình sản xuất, tiêu thụ muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo tình hình sản xuất, tiêu thụ muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hàng tháng cho Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối. Tính đến ngày 16/8/2013: Tổng số hộ tham gia sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ là 672 hộ; Tổng diện tích sản xuất năm 2012 - 2013 là 1.516,8 ha (gồm 1.126,8 ha muối đất và 390 ha muối trải bạt); Sản lượng thu hoạch là 90.421 tấn (gồm muối đất 60.697 tấn và muối trải bạt 29.724 tấn); sản lượng tiêu thụ 76.500 tấn (gồm muối đất 50.300 tấn và muối trải bạt 26.200 tấn), sản lượng còn lại 13.921 tấn (gồm muối đất 10.397 tấn và muối trải bạt 3.524 tấn). Giá muối trắng 1.200 đồng/kg, muối vàng 1.000 đồng/kg, muối bạt 1.260 đồng/kg.
4. Kinh tế tập thể:
- Tập trung các công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo về Kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới: hoàn chỉnh Báo cáo thực trạng và giải pháp phát triển Kinh tế tập thể tại các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020; Phóng sự chuyên đề; đã hoàn thành Cẩm nang địa chỉ đỏ;...
- Hướng dẫn đoàn khảo sát của Trung tâm Năng suất Việt Nam đến tham quan và học tập tại HTX rau an toàn Phước An và HTX làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông. Thành phần đoàn khảo sát gồm: Bà Nguyễn Thu Hiền – Phó Giám đốc Trung tâm Năng suất Việt Nam (Trưởng đoàn), các thành viên khác của Trung tâm và đại diện của tỉnh Vĩnh Long;
- Phối hợp với Phòng Kinh tế huyện Hóc Môn tư vấn thành lập mới HTX chăn nuôi bò sữa tại xã Tân Hiệp và HTX Nông nghiệp – TM – DV Ngọc Điểm tại xã Bà Điểm. Dự kiến HTX Ngọc Điểm sẽ tổ chức Hội nghị thành lập vào ngày 22/8/2013;
- Tổ chức tập huấn về KTTT trong lĩnh vực hoa cây kiểng tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi. Tính đến nay đã thực hiện được 06/8 lớp tập huấn theo nội dung này với khoảng 450 người tham dự.
Tính đến nay: trên địa bàn thành phố có 59 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn (số xã viên bình quân 67 xã viên/hợp tác xã, vốn điều lệ bình quân 5.660 triệu đồng/hợp tác xã), 170 tổ hợp tác (bình quân 21 tổ viên/tổ hợp tác).

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO