TIN TỨC - GIỚI THIỆU Tin Tức

Cơ chế hỗ trợ vốn về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

Cơ chế hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Công viên văn hoá xã Bình Chánh đáp ứng tiêu chí về xây dựng nông thôn mới
Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ toàn bộ cho các hoạt động: quy hoạch, xây mới, sửa chữa trụ sở UBND xã; đào tạo kiến thức nông thôn mới cho cán bộ xã, thôn ấp, hợp tác xã; xây mới trường học đạt chuẩn; xây trạm y tế xã đạt chuẩn. 
Ngân sách cũng hỗ trợ một phần cho các hoạt động: xây đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa xã, ấp, công trình thể thao ấp, công trình cấp, thoát nước khu dân cư, phát triển sản xuất và dịch vụ; xây dựng hạ tầng khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO