TIN TỨC - GIỚI THIỆU Tin Tức

Bản tin tháng 8 từ ngày 10/7/2013 đến 10/8/2013

Trong tháng qua, Chi cục Phát triển nông thôn đã tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác như sau: 
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC:
1. Chương trình xây dựng nông thôn mới:
1.1. Tại 6 xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới: Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè; Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn; Tân Nhựt, huyện Bình Chánh; xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi; Lý Nhơn, huyện Cần Giờ:
- Tiến độ thực hiện 19 tiêu chí về Chương trình xây dựng Nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia tại 6 xã điểm đến tháng 6/2013. Cụ thể: 
+ 03 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí: xã Tân Thông Hội, xã Thái Mỹ - huyện Củ Chi, xã Lý Nhơn – huyện Cần Giờ;
+ 01 xã đạt 18/19 tiêu chí: xã Xuân Thới Thượng – huyện Hóc Môn, dự kiến đạt chuẩn tiêu chí môi trường (TC 17) trong năm 2013. 
+ 02 xã đạt 17/19 tiêu chí: xã Tân Nhựt – huyện Bình Chánh, dự kiến cơ bản đạt chuẩn tiêu chí trường học (TC 5), tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (TC 6) trong năm 2013; xã Nhơn Đức – huyện Nhà Bè, dự kiến cơ bản đạt chuẩn tiêu chí trường học (TC 5), tiêu chí chợ nông thôn (TC 7) trong năm 2013.
1.2. Triển khai công tác xây dựng đề án NTM tại 50 xã nhân rộng:
- Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới tại 25/50 xã, gồm: xã Tân Phú Trung, xã Trung An, xã An Nhơn Tây, xã Tân Thạnh Đông, xã Tân Thạnh Tây, xã Phước Thạnh, xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi), xã Nhị Bình, xã Xuân Thới Sơn, xã Thới Tam Thôn, xã Xuân Thới Đông, xã Tân Hiệp, xã Tân Thới Nhì, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn), xã Bình Chánh, xã Bình Lợi, xã Qui Đức, xã Đa Phước, xã Hưng Long (huyện Bình Chánh), xã Phước Lộc, xã Long Thới (huyện Nhà Bè) và xã Bình Khánh, xã Thạnh An, xã Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông (huyện Cần Giờ) theo định hướng các tiêu chí đề xuất phù hợp với đặc thù vùng nông thôn thành phố.
- Đã trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt đề án của 01 xã: Tân Xuân (huyện Hóc Môn).
- Đã chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của các Sở ngành và đang thẩm định Liên Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT đề án của 10 xã: Bà Điểm (huyện Hóc Môn), Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh), Phước Vĩnh An, Trung Lập Hạ, (huyện Củ Chi), Phú Xuân, Phước Kiển (huyện Nhà Bè), Long Hòa (huyện Cần Giờ).
- Hoàn chỉnh đề án theo ý kiến góp ý của các Sở ngành đề án 12 xã: Trung Lập Thượng, Hòa Phú, An Phú, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Phú Mỹ Hưng, Phạm Văn Cội (huyện Củ Chi); Tân Kiên, An Phú Tây, Tân Quý Tây, Phong Phú (huyện Bình Chánh); Hiệp Phước (huyện Nhà Bè).
+ Đang lấy ý kiến các Sở ngành: Tân An Hội, Phước Hiệp (huyện Củ Chi).
1.3. Công tác khác:
- Tham mưu tổ chức Hội nghị về lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố (với số người tham dự 380 đồng chí, thuộc BCĐ Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố, Tổ Công tác giúp việc Ban Chi đạo, Trưởng phòng kinh tế, Trưởng phòng tài chính kế hoạch của huyện, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc, cán bộ phụ trách dân vận, Đảng ủy xã và kế toán xã).
- Triển khai tập huấn về phương pháp quản lý kinh tế hộ, Cải thiện điều kiện sống của hộ, Chương trình, chính sách xây dựng nông thôn mới, Định hướng phát triển và bảo vệ cơ sở hạ tầng nông thôn tại xã Tân Thới Nhì, Xuân Thới Sơn, Thới Tam Thôn, Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn với tổng cộng 12 lớp, 873 lượt người tham dự. Tính đến nay đã tập huấn được 101 lớp với 6.204 lượt người tham dự.
- Phối hợp tham mưu tổng hợp Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục theo dõi tổng hợp nhu cầu dạy nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới (thực hiện theo Quyết định 2041/QĐ-UBND ngày 18/4/2012).
- Kiểm tra đầu tư cơ sở hạ tầng 5 xã, gồm: Nhị Bình (huyện Hóc Môn), xã Bình Chánh (huyện Bình Chánh), xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ), xã Phước Lộc (huyện Nhà Bè) và xã Tân Phú Trung (huyện Củ Chi).
- Tiếp tục tổng hợp các số liệu cơ bản, vốn, cơ sở hạ tầng của các xã nhân rộng.
2. Xây dựng, kiểm tra thực hiện Chính sách:
2.1. Triển khai Quyết định số 13/2013.
- Theo dõi, cập nhật tình hình cho vay vốn có hỗ trợ lãi vay theo Quyết định 36/2011 và Quyết định số 13/2013: 
+ Tình hình thực hiện Quyết định số 13/2013 (thay thế Quyết định số 36/2013): Từ  ngày 30/3/2013 đến ngày 10/8/2013 đã có 530 quyết định phê duyệt phương án, 1.020 hộ với tổng số vốn đầu tư 453 tỷ đồng, tổng vốn vay 276,5 tỷ đồng.
+ Lũy tiến tình hình phê duyệt các phương án theo Quyết định 36/2011 và Quyết định 13/2013 từ ngày 1/1/2013 đến ngày 10/8/2013: có 801 quyết định phê duyệt, 1.885 hộ vay, tổng vốn đầu tư 828,5 tỷ đồng, tổng vốn vay 492,9 tỷ đồng.
+ Tổng lũy tiến tình hình phê duyệt các phương án theo Quyết định 36/2011 và Quyết định 13/2013 từ ngày 10/6/2011 đến ngày 10/8/2013: có 2.137 quyết định phê duyệt, 8.533 hộ vay, tổng vốn đầu tư 3.623,3 tỷ đồng, tổng vốn vay 2.090,7 tỷ đồng.
- Tham mưu văn bản gửi các quận huyện dự toán kinh phí hỗ trợ lãi vay theo Quyết định số 36 và Quyết định số 13.
2.2. Công tác tuyên truyền, tập huấn chính sách:
- Tập huấn Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị (Quyết định số 13/2013): phối hợp với phòng Kinh tế quận Bình Tân, quận 12, Hội nông dân thành phố tổ chức 6 lớp tập huấn về Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị (Quyết định số 13/2013): Phường An Lạc, Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân); phường Tân Chánh Hiệp (quận 12), Trung tâm hỗ trợ nông dân thành phố, với tổng số người tham dự khoảng 400 người.
- Triển khai tập huấn chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông ngiệp và ngành nghề nông thôn (Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11  năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và Quyết định số 2041/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố) : Tính đến nay đã triển khai tại 56 lớp với sự tham gia của 3.360 người dân.
3. Diêm nghiệp và ngành nghề nông thôn:
3.1 Về công tác ngành nghề nông thôn:
- Hỗ trợ nguyên vật liệu cho các hộ dân: 107 hộ dân, tính đến nay đã hỗ trợ nguyên liệu ngành nghề nông thôn cho tổng số 477 hộ tại các xã trên địa bàn 5 huyện.
3.2. Về công tác diêm nghiệp:
Theo dõi tình hình sản xuất, tiêu thụ muối trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo tình hình sản xuất, tiêu thụ muối trên địa bàn TP.HCM hàng tháng cho Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối. Tính đến ngày 09/8/2013: Tổng số hộ tham gia sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ là 672 hộ; Tổng diện tích sản xuất năm 2012 - 2013 là 1.516,8 ha (gồm 1.126,8 ha muối đất và 390 ha muối trải bạt); Sản lượng thu hoạch là 90.421 tấn (gồm muối đất 60.697 tấn và muối trải bạt 29.724 tấn); sản lượng tiêu thụ 76.500 tấn (gồm muối đất 50.300 tấn và muối trải bạt 26.200 tấn), sản lượng còn lại 13.921 tấn (gồm muối đất 10.397 tấn và muối trải bạt 3.524 tấn). Giá muối trắng 1.200 đồng/kg, muối vàng 1.000 đồng/kg, muối bạt 1.260 đồng/kg.
3.3. Công tác khác:
- Tham mưu Ban Giám đốc Sở ban hành Thông báo về việc điều chỉnh tăng chi đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ di dời, trợ cấp khắc phục thiên tai thuộc đề án Quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. 
- Tham gia cùng đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức lấy ý kiến quản lý và quy hoạch gây nuôi, dẫn dụ chim yến tại quận Thủ Đức và huyện Bình Chánh.
4. Về hỗ trợ, tư vấn phát triển kinh tế tập thể:
- Tư vấn thành lập mới, tổ chức hoạt động cho 1 HTX và 3 tổ hợp tác: HTX rau an toàn tại xã Tân Hiệp-huyện Hóc Môn, tư vấn tổ chức hoạt động THTchăn nuôi bò sữa xã Vĩnh Lộc B-huyện Bình Chánh, THT xã Đa Phước-huyện Bình Chánh, THT về hoa cây kiểng tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi.
- Tổ chức tập huấn về phát triển kinh tế trong lĩnh vực hoa, cây kiểng (2 lớp) và 1 lớp trong lĩnh vực bò sữa. Tính đến nay đã tập huấn cho 22 lớp, với hơn 1.350 lượt người dân, cán bộ tham dự.
- Phối hợp tập huấn với Trung tâm nước và VSMT nông  thôn về chương trình vệ sinh môi trường nông thôn năm 2013 tại huyện Hóc Môn. Tính đến nay đã thực hiện được 20/20 lớp; với tổng số người dân tham dự khoảng 1.200 người.
- Chuẩn bị tổ chức Hội thảo về Kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới: hoàn chỉnh Báo cáo thực trạng và giải pháp phát triển Kinh tế tập thể tại các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020; Phóng sự chuyên đề; Cẩm nang địa chỉ đỏ;...
Tính đến nay: Tính đến nay: trên địa bàn thành phố có 59 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn (số xã viên bình quân 67 xã viên/hợp tác xã, vốn điều lệ bình quân 5.660 triệu đồng/hợp tác xã), 170 tổ hợp tác (bình quân 21 tổ viên/tổ hợp tác).
5. Chương trình liên tịch: Phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức 2 lớp tập huấn về Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị giai đoạn 2013-2015 (Quyết định số 13/2013) với khoảng 150 hội viên tham dự.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO