NÔNG THÔN MỚI Hoạt Động-Tổng Kết Hoạt Động

Những thay đổi sau 3 năm xây dựng nông thôn mới ở Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh đã chọn 6 xã điểm là Tân Nhựt (huyện Bình Chánh), Thái Mỹ, Tân Thông Hội (huyện Củ Chi), Nhơn Đức (huyện Nhà Bè), Lý Nhơn (huyện Cần Giờ), Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) làm thí điểm mô hình nông thôn mới, và đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về nông thôn mới theo tiêu chí của Ban chỉ đạo Trung ương Xây dựng Nông thôn mới đề ra. Hiệu quả thực tế đó đã làm người dân tin tưởng và đồng thuận cao với chủ trương này. 

Sau 3 năm thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới, thì 2 xã Tân Thông  Hội và Thái Mỹ đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, 4 xã còn lại cũng đã đạt 17/19 tiêu chí. Các giải pháp khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đã góp phần tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích hơn nhìu lần so với khi bắt đầu xây dựng đề án. Hiện nay, tại các xã xây dựng nông thôn mới, diện tích cây lúa được thu hẹp, đất trồng lúa chuyển qua trồng hoa màu, lợi nhuận tăng lên nhiều lần. Các mô hình trồng hoa lan, cây kiểng, nuôi bò sữa, làng nghề truyền thống cũng được nhân rộng, giúp người dân tăng thu nhập lên từ 4 – 5 triệu đồng/ tháng.
Với tiêu chí, xây dựng nông thôn mới không chỉ là xây dựng các công trình hạ tầng cơ bản, mà quan trọng hơn cả là làm sao để đời sống người dân được nâng cao, nếp sống văn hóa, cảnh quan môi trường sạch đẹp. Chính vì thế, việc đẩy mạnh sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế luôn được các xã quan tâm thực hiện bằng các giải pháp cụ thể
Đường giao thông tại xã Tân Nhựt TP HCM
Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, cho rằng: “Để thực hiện nông thôn mới bền vững, xã Nhơn Đức vận động nhân dân học chữ, học nghề và giải quyết việc làm. Nếu thực hiện việc chuyển dịch mà người lao động không được đào tạo tay nghề và hỗ trợ tìm việc thì chỉ làm được công việc phổ thông và thu nhập thấp. Như vậy thì vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra. Chúng tôi phân ra từng nhóm theo độ tuổi để đào tạo nghề và vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ tín dụng cho học sinh nghèo và người dân có vốn sản xuất”. 
Có thể thấy qua 3 năm thực hiện, chủ trương xây dựng Nông thôn mới đã khơi gợi và phát huy nội lực nhân dân tại các xã. Đây là cơ sở quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện nhân rộng mô hình nông thôn mới ra 50 xã còn lại để đến cuối năm 2015 tất cả 56/58 xã của thành phố cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Để đạt mục tiêu này, thành phố tập trung phát triển nông nghiệp đô thị hiệu quả và bền vững thông qua việc hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp, hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất và tiêu thị nông sản.
Ông Lê Thanh Liêm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo chương trình XD NTM thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: “Thời gian tới, cả hệ thống chính trị sẽ vào cuộc để tập trung phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất. về quản lý nguồn vốn thì sẽ được thực hiện theo đúng các hướng dẫn, trong đó vai trò giám sát của người dân là rất quan trọng”. 
Sau 3 năm xây dựng nông thôn mới ở TP.HCM, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc cho thấy đây là chủ trương đúng đắn, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân nông thôn.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO