NÔNG THÔN MỚI BẢN TIN

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới tại thành phố Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố chủ trì hội nghị chuyên đề về xây dựng đảng bộ xã trong sạch vững mạnh, về phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới. 
Toàn TP hiện có 56 xã thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Kết quả, đã có 7 xã đạt 18 - 19 tiêu chí, 10 xã đạt từ 10 - 15 tiêu chí, 39 xã đạt từ 5 - 10 tiêu chí. Đến năm 2015, Thành phố phấn đấu xây dựng tất cả 56 xã cơ bản đạt tiêu chí nông thôn. 
 Đồng chí Nguyễn Văn Đua cho rằng cấp Ủy các cấp cần quán triệt nhận thức việc xây dựng nông thôn mới với nguồn lực cơ bản chính là từ con người, là cư dân nông thôn, nông dân tại các địa phương. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, việc huy động nội lực, nguồn lực tại địa phương là chính, như thế công cuộc xây dựng nông thôn mới thành công và bền vững. Nhân dân chính là chủ thể và sự đồng thuận của người dân là nguồn lực quan trọng nhất trong xây dựng nông thôn mới. Để có sự đồng thuận này, các Huyện ủy, Đảng ủy xã cần tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy, nhân sự tổ chức trong hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, đạo đức, lối sống trong sáng lành mạnh và sâu sát đời sống người dân. Xem sự thay đổi, phát triển ở các xã nông thôn mới chính là thước đo năng lực của cấp ủy và xây dựng nông thôn mới chính là một trong những môi trường rèn luyện, thử thách cán bộ hiệu quả nhất.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO