NÔNG THÔN MỚI Huyện Bình Chánh

Xây dựng nông thôn mới ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh

Tại xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo nông thôn mới thành phố vừa có đợt khảo sát về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 – 2015.

Từ cuối năm 2012, xã đã bắt tay vào xây dựng các tiêu chí trong điều kiện cho phép của xã, đến cuối năm đã đạt 7/19 tiêu chí, đó là: điện, trường học, tỷ lệ lao động có việc làm, y tế, môi trường, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.
Đảng uỷ, UBND xã Đa Phước xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, qua đó đã chỉ đạo đến từng chi bộ trong sinh hoạt, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên nhận thức được đầy đủ ý nghĩa, mục đích, nội dung và tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới. Từ đó, xác định rõ vị trí vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện và vận động nhân dân chung tay cùng Đảng bộ, Chính quyền, các đoàn thể ở địa phương xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Về các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, Đồng chí Nguyễn Văn Đua Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo nông thôn mới thành phố nhấn mạnh: “Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Đa Phước phải luôn kiểm tra việc thực hiện hoàn thành các tiêu chí, đồng thời tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của nhân dân; lãnh đạo xã cần suy nghĩ, năng động trong lãnh đạo, chỉ đạo, truyền cảm hứng sáng tạo cho người dân.                          ,  
Điều cần lưu ý nhất là, Đảng có vai trò lãnh đạo, Nhà nước tác động, còn nhân dân chính là chủ thể xây dựng nông thôn mới. Sự hưởng ứng, đồng thuận của nhân dân là nguồn lực quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Không có sự tham gia, ủng hộ nhiệt tình của người nông dân thì sẽ không có sự thành công cho việc xây dựng nông thôn mới”

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO