TIN TỨC - GIỚI THIỆU Tin Tức

Thông tin tuần 31 từ ngày 29/7/2013 đến 02/8/2013

Trong tuần qua, Chi cục Phát triển nông thôn đã tập trung chỉ đạo điều hành và thực hiện các mặt công tác như sau:
1. Chương trình xây dựng NTM:
1.1. Tại 6 xã nông thôn mới tại Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè; Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn; Tân Nhựt, huyện Bình Chánh; xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi; Lý Nhơn, huyện Cần Giờ:
- Tiến độ thực hiện 19 tiêu chí về Chương trình xây dựng Nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia tại 6 xã điểm đến tháng 7/2013. Cụ thể: 
+ 03 xã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí: xã Tân Thông Hội, xã Thái Mỹ - huyện Củ Chi, xã Lý Nhơn – huyện Cần Giờ;
+ 01 xã đạt 18/19 tiêu chí: xã Xuân Thới Thượng – huyện Hóc Môn, dự kiến đạt chuẩn tiêu chí môi trường (TC 17) trong năm 2013. 
+ 02 xã đạt 17/19 tiêu chí: xã Tân Nhựt – huyện Bình Chánh, dự kiến cơ bản đạt chuẩn tiêu chí trường học (TC 5), tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (TC 6) trong năm 2013; xã Nhơn Đức – huyện Nhà Bè, dự kiến cơ bản đạt chuẩn tiêu chí trường học (TC 5), tiêu chí chợ nông thôn (TC 7) trong năm 2013.
1.2. Triển khai công tác phát triển nông thôn mới tại 50 xã nhân rộng: 
- Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới tại 24/50 xã, gồm: xã Tân Phú Trung, xã Trung An, xã An Nhơn Tây, xã Tân Thạnh Đông, xã Tân Thạnh Tây, xã Phước Thạnh, xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi), xã Nhị Bình, xã Xuân Thới Sơn, xã Thới Tam Thôn, xã Xuân Thới Đông, xã Tân Hiệp, xã Tân Thới Nhì, xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn), xã Bình Chánh, xã Bình Lợi, xã Qui Đức, xã Đa Phước (huyện Bình Chánh), xã Phước Lộc, xã Long Thới (huyện Nhà Bè) và xã Bình Khánh, xã Thạnh An, xã Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông (huyện Cần Giờ) theo định hướng các tiêu chí đề xuất phù hợp với đặc thù vùng nông thôn thành phố.
- Các đề án Ban quản lý xây dựng nông thôn mới các xã đã chỉnh sửa theo các ý kiến góp ý sau khi khảo sát; gửi về Tổ Công tác giúp việc thẩm định: 26/50 đề án. Cụ thể: 
+ Đã trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt đề án của 02 xã: Hưng Long (huyện Bình Chánh), Tân Xuân (huyện Hóc Môn).
+ Đã chỉnh sửa theo ý kiến góp ý của các Sở ngành và đang trình Sở Tài Chính đề án của 03 xã: Bà Điểm (huyện Hóc Môn), Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh), Phước Vĩnh An (huyện Củ Chi).
+ Hoàn chỉnh đề án theo ý kiến góp ý của các Sở ngành đề án 21 xã: Trung Lập Thượng, Trung Lập Hạ, Phước Vĩnh An, Hòa Phú, Tân An Hội, An Phú, Phước Hiệp, Phạm Văn Cội, Phú Hòa Đông, Bình Mỹ, Phú Mỹ Hưng (huyện Củ Chi), Tân Kiên, An Phú Tây, Tân Quý Tây, Phong Phú, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh); Phú Xuân, Hiệp Phước, Phước Kiển (huyện Nhà Bè).
1.3. Công tác khác: 
- Kiểm tra đầu tư cơ sở hạ tầng xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè và xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi.
- Triển khai tập huấn về phương pháp quản lý kinh tế hộ, Cải thiện điều kiện sống của hộ, Chương trình, chính sách xây dựng nông thôn mới, Định hướng phát triển và bảo vệ cơ sở hạ tầng nông thôn tại xã Tân Thới Nhì, Xuân Thới Sơn, Thới Tam Thôn, Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn với tổng cộng 12 lớp, 873 lượt người tham dự. Tính đến nay đã tập huấn được 101 lớp với 6.204 lượt người tham dự.
- Tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo “Kết quả triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong 03 năm và năm 2013 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.
- Tiếp tục tổng hợp các số liệu cơ bản, vốn, cơ sở hạ tầng của các xã nhân rộng đã được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề án.
- Tiếp tục tổng hợp nhu cầu, kế hoạch vốn đầu tư năm 2013 của các xã đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt đề án.
- Tham mưu báo cáo sơ kết Nghị quyết 26 Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tổ chức Hội nghị sơ kết cấp thành phố; báo cáo tiến độ thực hiện phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới.
- Tiếp tục theo dõi tổng hợp nhu cầu dạy nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tại các xã xây dựng nông thôn mới (thực hiện theo Quyết định 2041/QĐ-UBND ngày 18/4/2012). Tính đến ngày 02/8/2013 có 28/56 xã đã gửi bản đăng ký nhu cầu đào tạo nghề cho Chi cục Phát triển nông thôn.
 2. Xây dựng, kiểm tra thực hiện Chính sách: 
- Theo dõi, cập nhật tình hình cho vay vốn có hỗ trợ lãi vay theo Quyết định 36/2011 và Quyết định số 13/2013: 
+ Tình hình thực hiện Quyết định số 13/2013 (thay thế Quyết định số 36/2013): Từ  ngày 30/3/2013 đến ngày 02/8/2013 đã có 465 quyết định phê duyệt phương án, 948 hộ với tổng số vốn đầu tư 421,5 tỷ đồng, tổng vốn vay 255,2 tỷ đồng.
+ Lũy tiến tình hình phê duyệt các phương án theo Quyết định 36/2011 và Quyết định 13/2013 từ ngày 01/01/2013 đến ngày 02/8/2013: có 736 quyết định phê duyệt, 1.813 hộ vay, tổng vốn đầu tư 796,9 tỷ đồng, tổng vốn vay 471,6 tỷ đồng.
+ Tổng lũy tiến tình hình phê duyệt các phương án theo Quyết định 36/2011 và Quyết định 13/2013 từ ngày 10/6/2011 đến ngày 02/8/2013: có 2.072 quyết định phê duyệt, 8.461 hộ vay, tổng vốn đầu tư 3.591,7 tỷ đồng, tổng vốn vay 2.069,4 tỷ đồng.
3. Diêm nghiệp và ngành nghề nông thôn:
3.1. Về công tác ngành nghề nông thôn
- Tham mưu Ban Giám đốc Sở công văn gửi Ủy ban nhân dân các quận 12, Thủ Đức, huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Cần Giờ về việc triển khai thực hiện các dự án ưu tiên thuộc đề án Bảo tồn và phát triển làng nghề tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020.
- Tham mưu Ban Giám đốc Sở công văn gửi Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.
3.2. Về công tác diêm nghiệp: 
- Theo dõi tình hình sản xuất, tiêu thụ muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo tình hình sản xuất, tiêu thụ muối trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hàng tháng cho Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối. Tính đến ngày 02/8/2013: Tổng số hộ tham gia sản xuất muối trên địa bàn huyện Cần Giờ là 672 hộ; Tổng diện tích sản xuất năm 2012 - 2013 là 1.516,8 ha (gồm 1.126,8 ha muối đất và 390 ha muối trải bạt); Sản lượng thu hoạch là 90.421 tấn (gồm muối đất 60.697 tấn và muối trải bạt 29.724 tấn); sản lượng tiêu thụ 76.500 tấn (gồm muối đất 50.300 tấn và muối trải bạt 26.200 tấn), sản lượng còn lại 13.921 tấn (gồm muối đất 10.397 tấn và muối trải bạt 3.524 tấn). Giá muối trắng 1.200 đồng/kg, muối vàng 1.000 đồng/kg, muối bạt 1.260 đồng/kg.
3.3. Công tác khác:
- Tham mưu Ban Giám đốc Sở ban hành Thông báo về việc điều chỉnh tăng chi đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ di dời, trợ cấp khắc phục thiên tai thuộc đề án Quy hoạch bố trí dân cư phòng tránh thiên tai trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. 
- Tham gia cùng đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức lấy ý kiến quản lý và quy hoạch gây nuôi, dẫn dụ chim yến tại quận Thủ Đức và huyện Bình Chánh.
4. Kinh tế tập thể:
- Chuẩn bị tổ chức Hội thảo về Kinh tế tập thể trong xây dựng nông thôn mới: hoàn chỉnh Báo cáo thực trạng và giải pháp phát triển Kinh tế tập thể tại các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020; Phóng sự chuyên đề; Cẩm nang địa chỉ đỏ;...
- Tổ chức tập huấn về KTTT trong lĩnh vực hoa cây kiểng tại xã Hòa Phú, huyện Củ Chi. Tính đến nay đã thực hiện được 05/8 lớp tập huấn theo nội dung này với khoảng 375 lượt người tham dự.
- Tổ chức tập huấn về KTTT trong lĩnh vực chăn nuôi bò sữa tại xã An Phú, huyện Củ Chi. Tính đến nay đã thực hiện được 06/10 lớp tập huấn theo nội dung này, với khoảng 450 lượt người tham dự.
Tính đến nay: trên địa bàn thành phố có 59 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn (số xã viên bình quân 67 xã viên/hợp tác xã, vốn điều lệ bình quân 5.660 triệu đồng/hợp tác xã), 170 tổ hợp tác (bình quân 21 tổ viên/tổ hợp tác).
 

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO