NÔNG THÔN MỚI BẢN TIN

Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị

Những năm gần đây diện tích đất nông nghiệp ở TP HCM ngày càng bị thu hẹp, nhưng do chính sách chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đã mang lại hiệu quả tích cực cho nông dân. Sự chuyển biến này đã làm cho cuộc sống của người dân cao hơn so với trước. Đặc biệt là các xã xây dựng nông thôn mới.
Nói đến thay đổi cơ cấu nông nghiệp thì xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi) – là một xã được chọn làm xã điểm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị, phần lớn diện tích trồng lúa có năng suất thấp đều được chuyển sang trồng cây ăn trái, hoa màu, chăn nuôi, thủy sản, mang lại giá trị cao tăng từ 3 – 5 lần.
Còn tại xã Thái Mỹ (huyện Củ Chi) - xã đạt 19/19 tiêu chí NTM, nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp đô thị đã hình thành. Các mô hình trồng bắp lai, trồng lan, trại chăn nuôi bò sữa…tất cả đều cho năng suất khá cao và có đầu ra ổn định. Tại xã này cũng đã hình thành 7 tổ hợp tác sản xuất chăn nuôi, 5 chi hội ngành nghề hỗ trợ nông dân chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị.
Theo thống kê của Sở NNPTNT thành phố thì từ năm 2008 đến nay, đã có trên 15.000 lượt hộ dân được cho vay vốn hỗ trợ lãi suất để chuyển đổi ngành nghề phù hợp với nền kinh tế hiện nay, với tổng số vốn vay trên 5.000 tỷ đồng. Ông Lê Minh Dũng - Phó Giám đốc Sở NNPTNT cho biết, thông qua các phương án vay vốn có định hướng, bà con đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với quá trình phát triển nông nghiệp đô thị của thành phố.

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO