Văn Bản - Chính Sách Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh

Chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2017-2020

 

chi tiết

Chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong NN-TS tai TPHCM

 

chi tiết

CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH CHUYỂN DỊCHCCNNDT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

chi tiết

Hội nghị triển khai chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị

 

chi tiết

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO