Văn Bản - Chính Sách Thủ Tục Hành Chính

18 ngày là thời gian giải quyết hồ sơ để doanh nghiệp được hưởng hỗ trợ theo nghị định 210

 

chi tiết

Chế độ, chính sách và mức hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ảnh hưởng của mưa bão

chi tiết

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA LUẬT HỢP TÁC XÃ 2012

 

chi tiết

Thu hồi Giấy công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống

Thu hồi Giấy công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống

chi tiết

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO