Văn Bản - Chính Sách Trung Ương

Quyêt định 2632/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 triển khai thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại tại TP

 

chi tiết

Nghi Quyết 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 về thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại

 

chi tiết

Nghị định số 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại ngày 24/07/2009

 

chi tiết

Tình hình thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển diêm nghiệp trên địa bàn Tp.HCM

Lớp dạy nghề sản xuất muối trên ruộng trải bạt tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ

chi tiết

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO