Văn Bản - Chính Sách Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 về KKCDCCNN gđ 2016 - 2020

 

chi tiết

Quyết định 04/2016/QĐ-UBND BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KHUYẾN KHÍCH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ

 

chi tiết

Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình VIET GAP

 

chi tiết

Thực hiện Chính sách Khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị gđ 2011–2015 (10/9/ 2013)

 

chi tiết

Giới Thiệu Chi Cục PTNT TP.HCM

Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Cục Hợp tác xã và PTNT.

xem tiếp

Liên tịch

Chương Trình Liên Tịch với các Đoàn Thể :Chương trình Liên tịch về tăng cường phối hợp chặt chẽ trong sự nghiệp phát triển nông thôn:

Liên Kết web

Danh sách liên kết với các cơ quan, đơn vị liên quan, cơ quan đối tác trong nước.

GO